Mặt nạ thở ResMed

Mặt nạ nhét mũi / đệm mũi

 • Model: Airfit P10, Airfit P30i
 • Ưu điểm: nhỏ gọn nhất, dễ đeo, dễ kín khí.
 • Nhược điểm: nhét vào mũi có thể làm nhột mũi, cảm giác lực khí sẽ mạnh hơn.
 • Phù hợp: người thích thẩm mỹ, dễ dị ứng da mặt, thường nằm ngủ nghiêng.

Mặt nạ chụp mũi

 • Model: Airfit N20, Airfit N30, Airfit N30i
 • Ưu điểm: chắc chắn, dễ kín khí, khí phân tán đều, cảm giác lực khí nhẹ nhàng.
 • Nhược điểm: to hơn loại nhét mũi.
 • Phù hợp: đa số người dùng, không bị dị ứng da mặt.

Mặt nạ mũi miệng

 • Model: Airfit F20, Acucare F1-0, Acucare F1-4
 • Ưu điểm: khí phân tán đều, hạn chế tối đa khô miệng.
 • Nhược điểm: to nhất, khó đeo kín khí.
 • Phù hợp: người thường thở bằng miệng, khô miệng.

Hiển thị tất cả 8 kết quả